top of page

Faith Group

Public·15 members

Maria Sadowska - Jestem Tylko Dziewczyn (piosenka Z Filmu Mio Na Pierwsz Stron)


LINK ===== https://walllowcopo.blogspot.com/?download=2tDJIc



Maria Sadowska - Jestem Tylko Dziewczyn (piosenka Z Filmu Mio Na Pierwsz Stron)


Miałam wtedy złapane gwałty, został mi Skrzywanek. To było trudne. Nie było mnie, nie uczestniczyłam w wielu próbach, kiedy oni rozmawiali o psychologii wojny. Wiedziałam, że mam być konferansjerką, demiurgiem. Pamiętam, jak wchodzę na próbę na scenę, siadam koło jednej z aktorek, a ona mi mówi, że trochę jej w tym miejscu przeszkadzam. Tańczymy i śpiewamy, a dziewczyny do mnie: Roza, ale ty to za mocno robisz, trochę nam przeszkadzasz. Nie jestem zalogowana w tę wojnę, ale też nie chcę tego robić. Jest pierwsza generalna, myślę sobie: ja wam przeszkadzam? To ja wam dopiero zacznę przeszkadzać. I poszłam, jak nigdy. Złamałam wszystkie swoje zasady dotyczące aktorstwa, że zawsze myślisz o całości, że grasz na sceny kolegów. Zgrałam się jak szmata i złamałam najważniejszą zasadę Wałbrzycha, że pracuję na spektakl, ale też na zespołowość. Myślałam tylko o sobie i szłam po trupach do celu. Dziewczyny w garderobie nic do mnie nie mówiły. Myślałam, że chyba mnie zaraz wyrzucą, a tu Maciek Podstawny mówi, że świetnie, tylko muszę mocniej to robić, Skrzywanek, że o to chodziło. 781b155fdc






About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page